Επικοινωνία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ICB – Innovative Conventions Bureau I.K.E.
τηλ. +30 210 4122250-51
fax. +30 2104122253
email. info@icb.gr

Φόρμα ζητησησ Εκδηλώσεων

Εάν έχετε ήδη ένα λεπτομερές Brief ή RFP στείλτε το εδώ: info@icb.gr