27ο Πολυθεματικό Ιατρικό Συμπόσιο

Committees

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σμήναρχος (ΥΙ) Γεώργιος Κουτσουμπέλης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σμήναρχος (ΥΙ) Ιωάννης Γιαννάκης
ΜΕΛΗ:
Αντισμήναρχος (ΥΙ) Ανδρέας Πατέλης
Αντισμήναρχος (ΥΝ) Αικατερίνη Σαροπούλου
Επισμηναγός (ΥΙ) Σωτήριος Βεράνης
Επισμηναγός (ΥΙ) Ευστράτιος Ζούρος
Σμηναγός (ΥΙ) Παπαγεωργίου Δημήτριος 
Σμηναγός (ΥΙ)  Μητρούσιας Απόστολος
Σμηναγός (ΥΝ) Ρέμη Μαρία
Ανθυποσμηναγός (ΥΙ) Καρυδάκης Πλούταρχος
Παπαδάτου Ευτυχία, Κοινωνική Λειτουργός - Wecare 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Μ.Υ. με Α΄Βαθμό Νικολέττα Γάκη
Επισμηνίας (ΕΒ.ΒΙΒ) Μαυρίδου Παναγιώτα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:
Επισμηνίας (ΥΤΑ) Παπαδημητρίου Ζώης 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Υποπτέραχος (ΥΙ) Γεώργιος Τολούμης, Διευθυντής Υγειονομικού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμύνης
Ταξίαρχος (ΥΙ) Δημήτριος Χατζηγεωργίου, Διευθυντής Υγειονομικού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας
Ταξίαρχος (ΥΙ) Αντώνιος Κοτσιράκης, Διοικητής 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας
Ταξίαρχος (ΥΙ) Γεώργιος Ζλατάνος, Υποδιοικητής Α' 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας
Ταξίαρχος (ΥΝ) Σοφία Μποζώνη, Διευθύντρια Νοσηλευτικού Τομέα
Ταξίαρχος (ΥΟ) Σμαράγδα Διαμαντή, Διευθύντρια Οδοντιατρικού Τομέα
Σμήναρχος (ΥΙ) Παναγιώτης Κωστόπουλος, Διευθυντής Παθολογικού Τομέα
Σμήναρχος (ΥΙ) Γεώργιος Κουτσουμπέλης, Διευθυντής Χειρουργικού Τομέα
Σμήναρχος (ΥΙ) Αντώνιος Χειμώνας, Διευθυντής Τομέα Εργαστηρίων
Σμήναρχος (ΥΙ) Κωνσταντίνος Γεωργανάς, Διευθυντής Τομέα Επιχειρήσεων, 
Εκπαίδευσης, Οργάνωσης και Έρευνας
Σμήναρχος (ΥΦ) Αθανάσιος Πατσιλής, Διευθυντής Φαρμακευτικού Τομέα