27ο Πολυθεματικό Ιατρικό Συμπόσιο

General Information

Ημερομηνίες & Τόπος Διεξαγωγής 
To  27ο Πολυθεματικό Συμπόσιο θα πραγματοποιηθεί στις    22 & 23 Φεβρουαρίου 2018, στο  Αμφιθέατρο 251 Γ.Ν.Α..

Γλώσσα  Συνεδρίου
Επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η  ελληνική

Γραμματεία  Συνεδρίου 
Innovative Conventions Bureau (ICB)
ηλ: 210 4122250
www.icb.gr, [email protected]