Καρκίνος του Πνεύμονα: Διάγνωση και Σταδιοποίηση

Τελικό Πρόγραμμα

Ελληνική Εταιρία Εκπαίδευσης στην Επεμβατική Πνευμονολογία

Καρκίνος του Πνεύμονα :  Διάγνωση και Σταδιοποίηση

Διήμερο  Πρακτικό Σεμινάριο
1-2 Ιουλίου 2019
Ερευνητικό-Πειραματικό Κέντρο ΕΛΠΕΝΠρόγραμμα


Δευτέρα 1 Ιουλίου

09:00-09:30: Εγγραφές, εισαγωγή στο σεμινάριο

09:30-10:00: Επιδημιολογία-screening. Φ. Εμμανουήλ. Παρουσίαση σχετικού κλινικού περιστατικού.  Bουδρισλής Γρηγόριος.

10:00-10:30: Ιστολογική ταξινόμηση και σταδιοποίηση κατά TNM. Β. Βίτσας. Παρουσίαση σχετικού κλινικού περιστατικού. Δανιηλίδης Δανιήλ.

10:30-11:00: Ανατομία μεσοθωρακίου με τη ματιά του βρογχοσκόπου. Ν. Κουφός

11:00-11:30: Διάλειμμα για καφέ

11:30-12:00: Συμβατική ΤΒΝΑ και EBUS TBNA. Γρ. Στρατάκος. Παρουσίαση σχετικού κλινικού περιστατικού. Οικονόμου Δημήτριος. 

12:30-13:00: Λήψη επαρκών βιοψιών από βλάβες κεντρικών αεραγωγών. Γ. Κοντοπύργιας. Παρουσίαση σχετικού κλινικού περιστατικού. Μπούτσικου Ευφημία. 

13:00-13:30: cyto-ROSE από τον βρογχοσκόπο. Φ. Εμμανουήλ. Παρουσίαση σχετικού κλινικού περιστατικού. Ευφραιμίδης Γεώργιος.

13:30-14:00: Αξιολόγηση ευρημάτων Screening  Ν. Κουφός. Παρουσίαση σχετικού κλινικού περιστατικού. Σολάκης Αθανάσιος
       
14:00-14:30: Διάλειμμα για γεύμα

14:30-15:00: Συζήτηση περιστατικών
      
15:00-18:00: Πρακτική εξάσκηση- 3 σταθμοί εργασίας, (Αλλαγή ομάδων ανά 1 ώρα): 

Σταθμός 1: Ιστολογική TBNA σε 3D πρόπλασμα και απομονωμένο  πνεύμονα με rapid on site evaluation. Φ. Εμμανουήλ, Λ. Αγγελάκης. 

Σταθμός 2: EBUS TBNA σε πρόπλασμα και προσομοιωτή. N. Ζίας, Ν. Κουφός

Σταθμός 3: Εξάσκηση ηλεκτροκαυτηρίας και κρυοθεραπείας σε απομονωμένο  πνεύμονα. Γ. Κοντοπύργιας, Ι. Αθανασόπουλος. Τρίτη 2 Ιουλίου

09:00-09:30: Διαγνωστική προσπέλαση περιφερικών βλαβών. Ν. Κουφός. Παρουσίαση σχετικού κλινικού περιστατικού. Δημούλης Ανδρέας

09:30-10:00: Πρόληψη και αντιμετώπιση επιπλοκών από τη βρογχοσκόπηση Ε. Μπαλής. Παρουσίαση σχετικού κλινικού περιστατικού. Δούμανη Μαρία

10:00-10:30: Η αξία της αναβιοψίας στην αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονα. Ι. Αθανασόπουλος. Παρουσίαση σχετικού κλινικού περιστατικού. Χρυσανθίδης Μίλτος

10:30-11:00: PET-CT στη διάγνωση και σταδιοποίηση του καρκίνου του πνεύμονα. 
Ποιος ο ρόλος του στη υποτροπή? Σ. Χατζηιωάννου

11:00-11:30: Διάλειμμα για καφές

11:30 12:00: Διάνοιξη απόφραξης κεντρικού αεραγωγού από κακοήθη νόσο Γ. Στρατάκος. Παρουσίαση σχετικού κλινικού περιστατικού. Εμμανουήλ Μάνος 

12:00-12:30: ΤΕF BPF Φ. Εμμανουήλ

12:30-13:00: Συζήτηση περιστατικών

13:00-15:30: Πρακτική εξάσκηση- 3 σταθμοί εργασίας (Αλλαγή ομάδων ανά 50’): 

Σταθμός 1: Ιστολογική TBNA σε 3D πρόπλασμα και απομονωμένο  πνεύμονα με rapid on site evaluation. Β. Βίτσας, Ν. Αναγνωστόπουλος. 

Σταθμός 2: EBUS TBNA σε πρόπλασμα και προσομοιωτή. Ν. Κουφός, Ε. Καρέτση. 

Σταθμός 3: Εξάσκηση ηλεκτροκαυτηρίας και κρυοθεραπείας σε απομονωμένο  πνεύμονα. Ε. Μπαλής, Σ. Χρυσικός.

15:30-16:00: Αξιολόγηση σεμιναρίου-λήξη.Το σεμινάριο απευθύνεται σε πνευμονολόγους ή ειδικευόμενους πνευμονολογίας με βασική βρογχοσκοπική εμπειρία οποίοι ενδιαφέρονται αναπτύξουν περαιτέρω τις δεξιότητές τους στην κατεύθυνση της διάγνωσης και σταδιοποίησης του καρκίνου του πνεύμονα. 
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων 24 (3 ομάδες των 8).

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας